ສັບພະຄຸນຂອງພືດສາລະຫນ້າຮູ້

ສູດປີກ້ວຍ ຮັກສາເບົາຫວານ ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ດີແລ້ວ ຈື່ງບອກຕໍ່.

ເບົາຫວານເກີດຈາກຕັບອ່ອນຜະລິດອິນຊູລິນບໍ່ພຽງພໍເຫຼືເຊວຮ່າງກາຍບໍ່ຕອບສະໜອງຢ່າງເໝາະສົມຕໍ່ອິນຊູລິນທີ່ຜະລິດຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ ນໍ້າຕານທີ່ຖືກດູດຊຶມເຂົາສູ່ຮ່າງກາຍຈະຖືກນຳໄປປ່ຽນເປັນພະລັງງານໂດຍການຄວບຄຸມຂອງອິນຊຸລິນ

ໃນເມື່ອອິນຊູລິນມີບັນຫາເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດດຶງນໍ້າຕານໄປໃຊ້ໄດ້ ຈຶ່ງມີນໍ້າຕານຕົກຄ້າງໃນກະແສເລືອດຫຼາຍ ໂຕຈຶ່ງຂັບຂອງເສຍອອກມາທາງປັດສະວະອັນເປັນເຫດໃຫ້ປັດສະວະຫວານນັ້ນເອງ

ອາການທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍໃນຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານເປັນອາການຈາກພາວະນໍ້າຕານໃນເລືອກສູງໂດຍກົງ ແລະ ອາການໂລກແຊກຊ້ອນໄດ້ແກ່:

1. ປັດສະວະຕະຫຼອດ,ຢາກນໍ້າຕະຫຼອດ,ນໍ້າໜັກຫຼຸດ-ອ່ອນເພຍ

2. ບາດແຜນນານເຊົາ ມີອາການຕິດເຊື້ອຕາມຜິວໜັງໄດ້ງ່າຍ

3. ເປັນຝີຕະຫຼອດ,ພາວະນໍ້າຕານສູງ ມີອາການຄັນຕາມຜິວໜັງ ມີການຕິດເຊື້ອລາໄດ້ງ່າຍ

4. ຕາມົວ ມຶນຊາປ້າຍຕີນປາຍມື ການຮັບຄວາມຮູ້ສຶກຫລຸດລົງ ເກີດບາດແຜຕາມມາ

+ ມີວິທີກິນເອງແບບງ່າຍຄື: ໃຫ້ເອົາໝາກປີກ້ວຍນໍ້າເທົ່ານັ້ນ ຈຳນວນ 1 ຫົວ ມາປີ້ງຢ້າງໄຟໃຫ້ເປືອກຊັ້ນນອກໄໝ້ແລ້ວນຳມາຕົ້ມກັບນໍ້າຈົນຟົດ

ດື່ມຕາງນໍ້າທຸກວັນໃຫ້ໝົດໜໍ້ລະ 1 ຫົວ ຈົນຄົບ 7 ວັນ ຫາກຄົນທີ່ເປັນເບົາຫວານດື່ມແລ້ວຖືກຢານີ້ ດື່ມ 1-2 ວັນທຳອິດມີອາການຮູ້ສຶກປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍຈົນທົນບໍ່ໄຫວສະແດງວ່າຢານີ້ໄດ້ຜົນ ຕົ້ມດື່ມຈົນຄົບ 7 ວັນ

ຕາມທີ່ບອກຂ້າງເທິງ ໂລກເບົາຫວານຈະດີຂຶ້ນ ແລະ ຫາຍໄດ້ ສາມາດຕົ້ນດື່ມໄດ້ເລື່ອຍໆແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕົ້ມທຸກວັນຄືຄັ້ງທຳອິດ

ຖ້າໃຊ້ສູດນີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຊົາຕົ້ມດື່ມທັນທີ ສູດນີ້ເປັນສູດບູຮານ ໃຜທີ່ເປັນເບົາຫວານລອງເຮັດເບິ່ງວ່າໄດ້ຜົນແທ້ຫຼືບໍ່ມັນກໍ່ບໍ່ເສຍຫາຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!