ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມາຮອດມື້ນີ້ ເປັນເວລາ 1 ປີເຕັມ, ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ກໍລະນີທຳອິດຂອງ ປະເທດ 24/3/2020-24/3/2021

ມື້ນີ້ ເມື່ອ 1 ປີກ່ອນ (24/3/2020) ທົ່ວສັງຄົມລາວ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈເປັນພິເສດ ເພາະເປັນມື້ທໍາອິດ ທີ່ ສປປ ລາວ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ ການກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ກໍລະນີທໍາອິດ ຂອງປະເທດ !

ຈາກມື້ນັ້ນ ມາຮອດມື້ນີ້ ເປັນເວລາ 1 ປີເຕັມ, ສປປ ລາວ ກວດພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ທົ່ວປະເທດ ເປັນຈໍານວນທັງໝົດ 49 ຄົນ, ແລະ ເປັນຊາດດຽວໃນອາຊຽນ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກໂຄວິດ-19.

ປະຈຸບັນ ທົ່ວໂລກ ມີການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກ່ວາ 124 ລ້ານກ່ວາຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼາຍກ່ວາ 2.7 ລ້ານຄົນ. ປະເທດ ທີ່ມີການລະບາດ ຂອງພະຍາດນີ້ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແມ່ນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ (30 ລ້ານກ່ວາຄົນ), ຮອງລົງມາແມ່ນ ເບຣຊິນ

(12 ລ້ານກ່ວາຄົນ) ແລະ ອິນເດຍ (11 ລ້ານກ່ວາຄົນ).FM90 ລາຍງານ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!