ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຮີບໄປສະຫມັກເດີ!.. ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ ສູງເຖີງ 5 ລ້ານ

ບໍລິສັດ ພີພີເອັສ ກໍ່ສ້າງແລະຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ ຈາກັດ,ຜູ້ດຽວ. PPS Construction and Electrical Installation Sole Co.,Ltd

ປະກາດຮັບສະຫມັກ ພະນັກງານ

1. ວິຊາການ ແລະ ນາຍຊ່າງແອ 2 ຕໍາແຫນ່ງ

2. ວິຊາການໄຟຟ້າ 2 ຕໍາແຫນ່ງ

3. ໂຊເຟີລົດເຄນ 2 ຕໍາແຫນ່ງ

+ ເງື່ອນໄຂ 1. ວິຊາການ ແລະ ຊ່າງແອ 2. ວິຊາການໄຟຟ້າ

– ຮຽນຈົບຊັ້ນປະລີນຍາ ຫຼື ຊັ້ນສູງ ທາງດ້ານໄຟຟ້າ ຫຼື ກົນຈັກ, ມີປະສົບການໃນການຄຸ້ມວຽກສະຫນາມມາແລ້ວຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ ມີຄວາມຮູ້ ດ້ານເຕັກນິກວຽກ, ສາມາດເບິ່ງແບບໄດ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເປັນຢ່າງດີ

ສາມາດຄຸມວຽກ ແລະ ແນະນໍາອ້າຍນ້ອງໃນສະຫນາມໄດ້

– ສາມາດຄິດໄລ່ ເຄື່ອງ ແລະ ອຸປະກອນ ເຮັດວຽກໄດ້

– ສາມາດ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ແລະ ມິຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ

– ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້

– ມີປະສົບການມາກ່ອນ ຈະຜິດຈາລະນາເປັນພິເສດ

3. ໂຊເຟີລົດເຄນ – ມີປະສົບການ ດ້ານການຂັບລົດເຄນມາກ່ອນ ຢ່າງຫນ້ອຍ 2ປີ, ມີຄວາມຮູ້ ດ້ານຕັກນິກລົດເປັນຢ່າງດີ, ສາມາດ ແກ້ໄຂ ສ້ອມແປງລົດໄດ້,​ ສາມາດ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້. ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ວຽກງານ

ມີປະສົບການມາກ່ອນ ສິພິດຈາລະນາເປັນພິເສດ,​ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊໍານານໃນການຕັ້ງເສົາໄຟຟ້າເປັນຢ່າງດີ ສາມາດອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້

ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ : 2,000,000 – 5,000,000 ກີບ

ໂທ : 021 6710144, 020 7772 9677,020 2898 8388, ສາມາດສົ່ງເອກະສານໄດ້ທີ່ຫ້ອງການ PPS ຖະຫນົນ ທົ່ງປົ່ງ, ບ້ານໂນນແກ້ວ, ເມື່ອງສີໂຄດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼືສົ່ງທາງອີເມລ: ppselectricalshop@gmail.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!