ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຕືອນການສັນຈອນ ສະພາບອາກາດທາງກາສີ-ເມືອງນານ​ເຂດພູ 9 ຫຼັກ

ເຕືອນການສັນຈອນ 22/3/2021ສະພາບອາກາດທາງກາສີ-ເມືອງນານ​ເຂດພູ 9 ຫຼັກ

ແມ່ນມີຝົນຕົກແລະມີໝອກປົກຄຸມ​ ແຈ້ງເຕືອນລົດບັນທຸກໜັກແມ່ນບໍ່ຄວນຂື້ນມາ ແລະ​ ລົດບໍ່ມີໂຟວິນ

ອາດພົບຄວາມຍຸ້ງຍາກໃນຕອນຂື້ນຖ້າບໍ່ຊຳນານທາງແມ່ນໃຫ້ຫລີກລຽ້ງ

ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນກ່ອນລາຍງານໂດຍ: ພູວອນ ຕານໄມທອງ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!