ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຊຣ໌ໃຫ້ ພີ່ນ້ອງລູກຫຼານເຮົາໄດ້ເຫັນນຳກັນ ບໍ່ເປັນຕາກິິນ

ແຊຣ໌ໃຫ້ ພີ່ນ້ອງລູກຫຼານເຮົາໄດ້ເຫັນນຳກັນ ບໍ່ເປັນຕາກິນ ຂອງກິນ ຂອງດື່ມ ສຳເລັດຮູບ ຍັງມີຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວທີ່ເຮົາບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນດ້ວຍຕາເປົ່າ ມັນເປັນຕາຢ້ານແທ້

ແບບນີ້ ທີເຫັນໃນວີດີໂອ ເຂົາເອົາສັດທັງຕົວລວມທັງຂົນ ທຸກຢ່າງລົງບົດເຮັດຮອນດອກ

ຄິຼຍ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.