ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຢຸດໄດ້ຢຸດເຊົາສາ ຖ້າບໍ່ເຊົາອ່ານໃຫ້ຮູ້!..​ຜູ້ຄົນໃຫ້ເວລາ ຢູ່ໂລກ Online ຫລາຍເກີນໄປ

ໃນຍຸກສະໄໝນີ້ ບໍ່ແປກທີ່ຜູ້ຄົນໃຫ້ເວລາຫຼາຍກັບໂລກ Online ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຫຼິ້ນ Social, ເບິ່ງໜັງຟັງເພງ ລວມໄປເຖິງກາຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເພີນຢູ່ກັບໂລກ Online ຫຼາຍເກີນໄປ

ຈົນເກີດບັນຫາ ແລະ ອາການເຫຼົ່ານີ້:

1.ຮ່າງກາຍອ່ອນເພຍ:

-ເມື່ອຍຕາ/ຕາແຫ້ງ: ເນື່ອງຈາກໃຊ້ສາຍຕາເບິ່ງໜ້າຈໍຫຼາຍເກີນໄປ

-ປວດຫົວ/ໄມເກຣນ: ປະສາດສໍາຜັດຕຶງຄຽດຍ້ອນຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບໜ້າຈໍ

-ນິ້ວລ໋ອກ: ໃຊ້ນິ້ມືເຂ່ຍຈໍຫຼາຍເກີນໄປ

-ນອນບໍ່ຫຼັບ: ສີສີຟ້າຈາກໜ້າຈໍລົບກວນຮໍໂມນເມລາໂທນິນ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນອນຫຼັບ

2.ຈິດໃຈອ່ອນແອ:

-ຂາດຄວາມໝັ້ນໃຈໃນໂຕເອງ: ເພາະວ່າຮັບຮັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຫຼາຍ ແລ້ວເກີດມີການປຽບທຽບກັບຕົວເອງ

-ສະມາທິສັ້ນ:ບໍ່ສາມາດຈົດຈໍ່ຢູ່ກັບສິ່ງໃດໄດ້ດົນ

3.ມີບັນຫາດ້ານການເຂົ້າສັງຄົມ:

-ມັກເກີດກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກໄວໜຸ່ມ ທີ່ມັກຫຼີກເວັ້ນການໂອ້ລົມເຊິ່ງໜ້າ

-ຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວເນື່ອງຈາກບັນຫາການຫຼີກເວັ້ນເຂົ້າສັງຄົມ

ທີ່ມາ: https://bit.ly/2OXYl14

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!