ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອີຕົນແທ້!..​ເສຍໃຈນຳຄອບຄົວເດີ..​

ເຫດເກີດແມ່ນຢູ່ບ້ານກົກເດື່ອ ເມືອງປາກເຊ ເດັກນ້ອຍແມ່ນກິ ນນ້ຳຂຽ ວທີ່ມີຄົ ນໃສ່ຢ າເ ບື່ ອມາປະໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນ ຢູ່ເຮືອນພໍ່ເຖົ້າລາວທຳອິດແມ່ກິນແລ້ວຖ່າຍຮາກມາໂຮງຫມໍ.

ລູກກັບຜົວກັບຫລານກະກິນຕໍ່ແມ່ກັບພໍ່ປອດໄພແຕ່ເດັກນ້ອຍຕາຍ.ອາຍຸ 2 ປີ ຊາຍ, ອາຍຸ 9 ປີເເມ່ຍິງ

ຊົມຄລີບ​1

ຊົມຄລີບ​2

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!