ຂ່າວທົ່ວໄປ

ໂຈນໃຈ ບ າ ບຈັບໄດ້ແລ້ວໂຍມເອີຍ

ໂຈນໃຈບາບຈັບໄດ້ແລ້ວໂຍມເອີຍ ໂຈນຊຸ່ມນີ້ບໍ່ຈັກບຸນບໍ່ຈັກບາບຂອງວັດຂອງວາ ຍັງບໍ່ຍົກເວັ້ນ ສັງຄົມສະໄໝນີ້ອັນຕະຫລາຍແທ້

– ຈຳນວນເງິນທີ່ຖືກລັກໄປ: 10 ກວ່າລ້ານ – ໃນມື້ວັນທີ 14/03/2021 ພ.ສ.2564 ຕອນເວລາ 12 ໂມງ ກາງຄືນ

– ຖຶກຈັບຜູ້ກໍຫາຄະດີ ໃນມື້ວັນທີ 15/03/2021 ຖືກຈັບຕອນເຊົ້າ ໃນເວລາ 8 ໂມງ

– ຜູ້ກໍຫາຄະດີລັກເງິນວັດ ຄື: ທ້າວ ຄຳມັນ ອາຍຸ 31 ປີ ເກີດຢູ່ບ້ານຈຸນລາ ເມືອທ່າແຕງ-ແຂວງເຊກອງ

ຈຳນວນຄົນທີລັກເງິນວັດ ມີ 5 ຄົນ ຈັບໄດ້ 1 ຄົນ ຍັງອີກ 4 ຄົນໃຜເຫັນຮູບພາບນີ້ຊ່ວຍກັນແຊຣ໌ເຕືອນເພື່ອຄວາມປອດໄຟແລະຈົດຈຳຫນ້າເພິ່ນໄວ້ໂຈນຜູ້ຮ້າຍຫລືໂຈນໃຈບາບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!