ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປະກາດຮັບໂຊເຟີລົດດ້າມ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບໂຊເຟີລົດດ້າມ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ ດ່ວນ, ເງີນເດືອນ ເລີ່ມຕົ້ນ 2,5 – 3 ລ້ານກີບ

ຂໍຜູ້ມີປະສົບການ ຮູ້ຈັກຮັກສາລົດ ບໍ່ຂາດວຽກ ມີອາຫານ ແລະ ບ່ອນຢູ່ໃຫ້,ເຮັດວຽກ 30ມື້ ພັກ 5ມື້

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ເມືອງວິລະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໂທຕິດຕໍ່ເບີ 02091895959

ທີ່ມາ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!