ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຄາດ ພົວພັນທຸລະກິດມືດ ຖືກ ລວງ ໄປ ຂ້…າ ເ ຜົ ..າ ນັ່ງຢ່າງ.

ຄາດ ພົ ວພັ ນທຸລະກິ ດມື ດ ຖືກ ລວງ ໄປ ຂ້…າ ເ ຜົ ..າ ນັ່ງຢ່າງ.

ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2022 ໂຊເຟິລົດໂມ້ປູນຂັບຂີ່ລົດໄປສົ່ງປູນ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ເຈັບທ້ອງເຂົ້າໄປຖ່າຍຫນັກຢູ່ປ່າ,

ໃນຂະນັ້ນ ໄດພົບເຫັນ ຄົນຖື ກ ຂ້..າ ດ້ວຍ ການ ເຜົ..າ.. ນັ່ງຢາງ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ໄປບອກປະຊາຊົນໃກ້ຄຽງມາເບິ່ງ.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ ຜູ້ເສ ຍຊີວິ ດ ຊື່ທ້າວ ເກິ້ ອາຍຸ 33 ປີ, ບ້ານສົມຫວັງ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງ

ຜ່ານມາ ຜູ້ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ຮ່ວມຂະບວນກ ານຄ້ າຂ າຍຢ າ” ຂຶ້ນຫລັງເສືອລົງບໍ່ໄດ້ ” ເອົາຢ າໄປຂ າຍ ເງິນບໍ່ສົ່ງ ແລະ ຍັງເອົາລົດໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການໄປຂີ່ບໍ່ສົ່ງຄືນ.

ສ າເຫ ດ ຄາດວ່າພົ ວພັ ນກັ ບທຸລ ະກິ ດມື ດ ຈຶ່ງຖືກລວງໄປ ຂ້.. າ ເຜົາ ນັ່ ງ ຢາງ ທີ່ເມືອງສັງທອງ. ສ່ວນຂໍ້ມູນລະອຽດ ແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເປີດເຜີຍ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.