ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປະສົບການ ກິນຢາໂມລາໂກເວຍ ປົວໂຄວິດຕົວຈິງ

ກໍລະນີສຶກສາ“ລຸ້ນນ້ອງ” ລາວ ຖືກກວດດ້ວຍ RT-PCR ຜົນເປັນ +ມື້ວັນພະຫັດ (6/01/2022)

ມີອາການຄີຶ: ໄຂ້ຂື້ນສູງ, ຕັນດັງ, ຫນາວສັ່ນ, ບໍ່ມີກິນ ບໍ່ມີລົດຊາດ

ຈາກນັ້ນ ຂ້ອຍ ກໍຝາກຢານີ້ໄປໃຫ້ “ລຸ້ນນ້ອງ”ວັນສຸກ (7/01/2022) ໄປຮອດມືຕອນກາງຄືນ ລຸ້ນນ້ອງ” ກິນຢານີ້ທັນທີ 4 ເມັດ ຖ້ານັບມາຮອດມື້ນີ້ແມ່ນ 3 ມື້ແລ້ວ ຍັງອີກ 2 ມື້ ກໍຄົບ 5 ມື້ ຕາມເອກະສານຢາກຳກັບ

ລຸ້ນນ້ອງ” ກິນມື້ລະ 8 ເມັດ (4 ເຊົ້າ & 4 ແລງ ຫ່າງກັນ 12 ຊົ່ວໂມງ), ກີ້ນີ້ (9/01/2022) ໄດ້ລົມກັນ “ລຸ້ນນ້ອງ” ເວົ້າວ່າ:

ອາການດີຂື້ນ ບໍ່ມີໄຂ້ ແລ້ວ, ບໍ່ຕັນດັງ ແລ້ວ, ກິ່ນ ແລະ ລົດຊາດ ກັບຄືນມາ, ຟື້ນໂຕໄວ, ແຕ່ຍັງເພຍໆ

ລຸ້ນນ້ອງ” ບອກວ່າ “ບໍ່ໄດ້ກິນຢາອື່ນເລີຍ” ກໍເລີຍຖືວ່າ ເປັນຂ່າວດີແທ້ໆ (ລຸ້ນນ້ອງສີດວັກຊີນຄົບແຕ່ດົນແລ້ວ ອາການນ້ອງກໍບໍ່ຫນັກ ຖຶວ່າປານກາງ)

ຕໍ່ຈາກນີ້ “ລຸ້ນນ້ອງ” ກໍຍັງກັກໂຕໃຫ້ຄົບ 21 ມື້ເພື່ອຄວາມ sure

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!