ຂ່າວທົ່ວໄປ

ປະກາດ ມີ ເດັ ກ ນ ອ້ຍ ຫລົ ງທ າງມາ.

ປະກາດມີເດັກນອ້ຍຫລົງທາງມາ.

ກະລຸນາແຊກຕໍ່ໆກັນໄປໄຫ້ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງລາວໄດ້ເຫັນ. 12-10-2021 ບ້ານຫຼັກ52.

ເມືອງໂພນໂຮງ. ແຂວງວຽງຈັນ

ປະກາດມີເດັກນອ້ຍຫລົງທາງມາ. ກະລຸນາແຊກຕໍ່ໆກັນໄປໄຫ້ພໍ່ແມ່ພີນ້ອງລາວໄດ້ເຫັນ. 12-10-2021 ບ້ານຫຼັກ52. ເມືອງໂພນໂຮງ. ແຂວງວຽງຈັນ

ຊົມຄຼິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *