ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຈ້ງຂ່າວດີ! ການບິນລາວຈະໄດ້ຈັດຖ້ຽວບິນ ມະນຸດສະທຳ ວຽງຈັນ-ບາງກອກ-ວຽງຈັນ

ລັດວິສະຫະກິດການບິນລາວ ໄດ້ແຈ້ງຜ່ານແຟນເພຈວ່າ: ຈະມີການຈັດຖ້ຽວບິນພິເສດ ໃນຮູບແບບມະນຸດສະທໍາ ໂດຍລະບຸໄວ້ມີສອງມື້ຄື: ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2021 ແລະ ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021 ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

ໃນເດືອນ ພະຈິກ (ວັນທີ 05 ພະຈິກ 2021) (QV443) ວຽງຈັນ-ບາງກອກ ເວລາບິນ 11:45 ເວລາໄປເຖິງ 13:05, (QV444) ບາງກອກ-ວຽງຈັນ ເວລາບິນ 14:05 ເວລາໄປເຖິງ 15:25

ແລະ ເດືອນ ທັນວາ 2021 (ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021) (QV443) ວຽງຈັນ-ບາງກອກ

ໂດຍຖ້ຽວບິນອາດມີການປ່ຽນແປງຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ບໍ່ສາມາດຕໍ່ເຄື່ອງໄປປະເທດທີ່ສາມໄດ້

ສຳລັບ, ຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນເອກະສານໃນການເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄທ (Update) ບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໄທ ຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລັດຖະບານແຫ່ງລາດຊະອານາຈັກໄທວາງອອກ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບເອກະສານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!