ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຈາກນັກຮ້ອງນັກສະແດງດັງ

ຈາກນັກຮ້ອງນັກສະແດງດັງ ກາຍມາເປັນອາຈານໃນ ທີ່ ສຸ ດ

ບິກໃຫຍ່ບອກເລກຊາວເນັດຢູ່ Live ສົດປາກົດວ່າເລກອອກຕາມທີ່ບິກໃຫຍ່ເວົ້າອີ່ຫຼີ ງວດທີສອງແລ້ວບອກຖືກສອງງວດຕິດ

ວິດີໂອ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *