ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຍ້ອນລູກງາມ ຜູ້ບ່າວເລີຍບໍ່ກ້າມາຈີບ ແລະລູກຢາກໄດ້ຜົວຝລັ່ງ ແມ່

ແມ່ເປັນຫຍັງລູກ ຄືຍັງບໍ່ໄດ້ຜົວ.ລູກ. ຍ້ອນລູກງາມ ຜູ້ບ່າວເລີຍບໍ່ກ້າມາຈີບ ແລະລູກຢາກໄດ້ຜົວຝລັ່ງ .ແມ່.

ເຈົ້າເວົ້າພາສາຝລັ່ງເປັນບໍ່ລ່ະ .ລູກ. ບໍ່ເປັນກະປ່ະ “ຟັງເດີສິເວົ້າພາສາຝລັ່ງ”

ພອນພອນ ພິລາໃວ

ຊົມຄິຼບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!